Müşteri odaklı bir firma olarak, tüm süreçlerimizi sizin tarafınızdan anlaşılır ve şeffaf kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ürün Geliştirme Süreci

Genellikle ürün geliştirme sürecindeki aşamaları iterasyonlara bölerek ele almayı öneriyor ve tercih ediyoruz. Bu maksatla her iterasyonda :

Başlangıç gereksinim toplanması ve analizi

 • Planlama ve proje detaylarının belirlenmesi
 • Prototip oluşturma ( gerekli ise )
 • Tanıtım versiyonlarının onaya sunulması
 • Test süreci ve doğrulama
 • Son versiyon teslimatı
 • Kullanıcı eğitimleri, bakım ve destek süreci

Uyguladığımız Geliştirme Metodolojileri

Microsoft gibi büyük bir teknoloji devi ile yakın ilişkilerimiz ve teknolojik gelişmeler sayesinde, yazılım geliştirme ve süreç iyileştirme konusunda en iyi yöntemleri uyguluyoruz.  Genel olarak Yazılım geliştirme ve proje yönetimi metodolojileri konularında aşağıdaki yöntem ve yazılım teknolojilerini kullanmaktayız :

 • Agile ( Scrum ve Extreme Programming )
 • Atlassian Jira Agile
 • IBM Rational Unified Process

Proje hedeflerine, kompleksite seviyesine ve müşteri bazlı gereksinimlerden yola çıkarak daha hızlı ve ekonomik sonuç alabileceğimiz proje yönetimi metodolojisini tercih ediyoruz.

Şeffaflık

Noda, proje yönetimi süresince şeffaflık hassasiyetini en üstte tutmak amacıyla ana proje aktivitelerinde, teslimatlarda, bütçelemede, işgücü planlamasında ve süreç ölçümlerinde müşteri ile birlikte hareket eder. Proje paydaşlarının herbiriyle aşağıdaki maddeleri içeren detaylı aktivite planlarını paylaşır ve beraber oluştururuz :

 • İterasyon ana ve ara aşamalarının tanımlanması
 • Her iterasyon a ait amaç ve teslimatları ( deliverables ) önceden belirlenmesi
 • Kullanılacak süreç , method ve teknikleri paylaşımı
 • Gerekli yeterlilikte insan kaynağının temini
 • Takım üyelerine rol ve sorumlulukların atanması

Müşterilerimizin proje boyunca katedilen mesafeyi takip edebilmeleri amacıyla detaylı rapor ve analizleri hazırlar ve sunarız.