Coğrafi arşivler, normal basılı evrakın yanında pafta ve plan gibi konumsal verinin mevcut olduğu arşivlerdir. Coğrafi bir arşiv sayısal hale dönüştürülürken dikkat edilmesi gereken husus konumsal veri ve sözel veri arasındaki ilişkinin de tanımlanabilmesidir. Bu durumu kadastral paftalarda mevcut parsel bilgilerinin hangi maliklere ait olduğunun bilinmesi şeklinde de örneklendirebiliriz.

10’u aşkın coğrafi arşiv kurulumu tecrübemizle, plan ve pafta içeren arşivlerinizin gerçek manada akıllandırılması için hizmetinizdeyiz. Coğrafi arşiv çalışmalarımız özetle aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

 

 

Fiziksel tasnif ve yenileme    

Etiketleme ve kayıt altına alma           

Tarama

        A3, A4 sözel bilgi içeren evraklarınız ve krokileriniz

        A0 plan veya paftalarınız                                                                                               

Plan, Pafta ve Kroki sayısallaştırma ve Georeferanslama

Coğrafi bilgi içeren evrakınız taranır, üzerindeki parsel, yapı vb. objelere göre sayısallaştırılarak güncel datumlara ( ITRF96, ED50, WGS84 ) dönüştürülür.

Akıllandırma

Sayısallaştırılan objelere ilişkin plan etiketleri akıllandırılır. ( Parsel noları vb. )

Sayısallaştırılan coğrafi evrakınız üzerindeki objeler ile sözel evrakınız arasındaki ilişki tesis edilir. ( Parsel malikleri vb. )