Çözüm Alanlarına Göre Ürünlerimiz

Coğrafi Bilgi Nerede Lazımsa, Orada Bir Çözümümüz Vardır

Kamulaştırma Bilgi Sistemi

Onbinlerce parsele ilişkin kamulaştırma işleminizi en sağlıklı şekilde yürütür. TAKBIS, MEGSİS ve MERNİS bağlantılarıyla tüm mülkiyet, kadastro ve nüfus bilgilerini sizin için hazırlar.

Taşınmazlar Bilgi Sistemi

Tasarrufunuzdaki tüm taşınmazları tek bir yerden yönetir. Satış, Kiralama, Devir gibi tasarruflarınızı en küçük ayrıntıya kadar saklar ve raporlar.

Kamulaştırma Arşiv Sistemi

Yılların getirdiği birikmiş kamulaştırma problemlerinizin çözümü için arşivinizi düzenler. Karşılaşacağınız hukuki durumlar için yasal altlıklarınızı hazırlar, tamamlanmamış kamulaştırma işlemlerinizi raporlar.

iSEE ( Kent Estetiği )

Kent estetiğini bozan unsurları tespit eder, düzeltici işlemleri kontrol altına alır.

Numarataj Bilgi Sistemi

Mücavir alanınızdaki hane numaralandırmasında, yerinde veri toplamaya kadar tüm süreci yönetir.

KÖYDES Bİlgi Sistemi

KÖYDES kapsamındaki projelerinizin yönetimi ve raporlaması ile ilgili işlemleri yürütür.

Sosyal Doku Analizi

Kentinizde mukim vatandaşlara ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim düzeyi ve daha birçok konuya ilişkin detaylı analizler sunar.

Ocak Bilgi Sistemi

Kullanımınızda Bulunan Tüm Maden ve Ocak Sahalarınıza İlişkin Tüm Veriyi Saklar ve Yönetir.